سید مصطفی آذرکیش اظهار داشت: در آستانه اولین سال که دانش آموزان پایه دهم به دوره متوسطه دوم می روند و دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش به نظری هدایت می شوند، برنامه ویژه ای را در سطح کشور پیگیری می کنیم.

وی ادامه داد: توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی بر اساس سند تحول بنیادین در سال 95 به طور جدی پیگیری خواهد شد. در این رابطه جلسات توجیهی مستمر برای ارکان مدرسه، اولیای دانش آموزان، مدیران و مشاوران حاضر در دوره متوسطه اول برگزار می شود.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: باید هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان صحیح تبیین شود تا با رشته های شاخه های دوره دوم متوسطه و رشته های دیگر تحصیلی آشنا شوند و به سمت انتخاب بهتر پیش روند.

آذرکیش اشاره کرد: 4 اصل استعداد، علاقه، نیاز جامعه و امکان اجرا مهم است باید بتوان با برگزاری جلسات خانواده ها و دانش آموزان را با کمک مشاوران و مدیران دوره اول متوسطه و هنرستان ها، با رشته ها آشنا کرد.
وی تصریح کرد: در این راستا دانش آموزان می توانند انتخاب شایسته تر، متناسب تر و دقیق تر داشته باشند و همچنین می توان توسعه متوازن را در کشور مدیریت کرد.
نظر شما چیه؟؟